fbpx
Tabere de familie 4

Termeni si conditii

Acest site este creat si administrat de Toby Travel & Fun SRL, cu sediul in Petresti, Str. Simion Barnutiu nr.88, Corp. B, jud. Alba, CUI RO33207771, Reg. Com. J1/339/26.05.2014, numar de telefon: 0746981336, e-mail: taberetoby@yahoo.com, titulara a licentei de turism cu nr. 2318 si a brevetului de turism numarul M 00156613, denumita in continuare Tabere Toby.

Acest document stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza www.taberetoby.ro. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii.

Accesul pe site

Utilizarea acestui site de catre dv. are ca scop obtinerea de informatii privind ofertele si programele turistice ale Tabere Toby, informatii despre tabere, excursii si/sau alte evenimente organizate de Tabere Toby, abonare la newsletter, precum si suport telefonic, prin mesaje sau prin e-mail. Nu este permisa orice utilizare a siteului in alte scopuri decat acestea.

Confidentialitate si informatii personale

Informatiile dv. personale furnizate catre Tabere Toby in momentul inregistrarii pe site sau a cumpararii de pachete de servicii sunt protejate in conditiile legii 677/2001.

Prin completarea campurilor din formularele de inregistrare online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le inregistreaza sa intre in baza de date Tabere Toby.

Conditiile de utilizare a datelor personale, rectificarea, actualizarea, stergerea sau transformarea in date anonime sunt detaliate in pagina https://taberetoby.ro/gdpr/.

Tabere Toby se obliga sa nu faca publice datele personale unei terte parti, daca aceasta nu se afla intre partenerii agreati in mod expres, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare.

Drepturi de autor, marca si proprietate intelectuala

Continutul acestui site, sigla, marca, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea Tabere Toby.

Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea anterioara explicita, prin acord scris cu Tabere Toby.

Este interzisa crearea de legaturi cu acest site ale altor site-uri sau invers, fara un acord prealabil scris. Tabere Toby nu isi asuma responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat si isi rezerva dreptul de solicita sanctionarea conform legislatiei in vigoare a oricarei actiuni de acest tip.

Newsletter

Puteti subscrie la newsletter-ul Tabere Toby, care va fi trimis catre adresa dv. de e-mail. Acesta va include noutati, oferte speciale si alte informatii.

Modificari ale termenilor si ale conditiilor

Tabere Toby isi rezerva dreptul de a modifica sau actualiza oricand Termenii si conditiile referitoare la utilizarea acestui site, fara notificarea prealabila a utilizatorilor. Versiunea actualizata a termenilor si conditiilor va fi afisata pe tite din data in care modificarile intra in vigoare. Continuarea utilizarii acestui site dupa publicarea acestor modificari va constitui acceptul dv. cu privire la aceste modificari.

Legea guvernanta

Acesti Termeni si conditii reprezinta contractul intre utilizator si Tabere Toby si este guvernat de legile din Romania.

Livrarea/prestarea serviciilor si retur/retragere din contract

Livrarea/prestarea serviciilor catre clienti va fi efectuata de catre Toby Travel & Fun SRL, cu sediul in Petresti, Str. Simion Barnutiu nr.88, Corp. B, jud. Alba, CUI RO33207771, Reg. Com. J1/339/26.05.2014 si partenerii sai (structuri de cazare si masa, companii de transport public si privat, puncte turistice, locuri de joaca si agrement etc.)

Obligatiile Prestatorului

1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prin personal calificat, ce deţine toate autorizările sau acreditările impuse de lege.

2. Prestatorul este responsabil de calitatea si promptitudinea serviciilor prestate.

3. Prestatorul se obligă să detina contract semnat (valabil pe toata perioada prezentului contract) cu furnizorul de servicii de cazare si masa, care sa detina toate avizele legale de functionare, salubritate, igiena, prevenirea incendiilor ş.a. (impuse de lege) pentru spatiile de cazare si pentru serviciul de alimentatie publica.

4. Prestatorul se obliga sa detina contract semnat (valabil pe toata perioada prezentului contract) cu furnizorul de servicii de transport persoane (in eventualitatea deplasarilor in excursii), care:

- să deţină licente / autorizaţii de funcţionare active,

- să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă, cu asigurare RCA valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

- să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor legale în vigoare;

- să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;

- să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judeţ, 5 ore în ţară şi în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internaţional.

5. Prestatorul se obligă să colaboreze cu Clientul pentru solutionarea oricarei probleme ivite pe parcusul taberei. Eventualele reclamatii vor fi formulate de catre Client in timpul perioadei taberei. Prestatorul se obliga sa solutioneze operativ reclamatiile. Nu vor fi luate in considerare eventualele reclamatii formulate dupa parasirea structurii de cazare.

6. Prestatorul se obligă să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi a informaţiilor medicale ale Clientilor.

7. Prestatorul are obligaţia să furnizeze Beneficiarului în scris, prin e-mail sau sms, cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a. orarele, locurile eventualelor escale şi legături, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Client în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului;

c. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

Pornirea în tabără, sosirea si alte situaţii

1. Transportul copiilor nu este asigurat de organizator cu autocarul/trenul din localitatea de pornire. Copilul este dus si adus individual de catre parinte la locatia taberei. Prezenţa participantilor/benefiarilor se va face la ora si la locatia stabilite si anuntate in prealabil de Tabere Toby.

2. Grupurile mai mari de 20 (douazeci) de copii vor fi insotite de organizatori (in cazul in care nu sunt parinti sau cadre didactice insotitoare pe perioada deplasarii).

3. Pe tot parcursul deplasării in cadrul taberelor, copiii vor fi supravegheaţi de către personalul nostru sau de catre parinti (in cazul grupurilor mai mici de 20 de copii).

4. Părinţii vor fi înştiinţaţi telefonic, în cel mai scurt timp, asupra oricărei situaţii problematice ce va apărea pe durata taberei (accidentare, îmbolnăvire, alte situaţii). Părintele va decide care sunt paşii de urmat şi îi va comunica responsabilului taberei.

5. Părintii participanţilor care manifestă stări de boală care au durata mai mare de 12 ore vor fi înstiintaţi, urmând a stabili împreună cu organizatorii ce măsuri vor fi luate.

6. Participanţii care, pe durata taberei, maifestă boli transmisibile vor fi izolaţi până la sosirea părinţilor sau a delegaţilor acestora, care îi vor prelua pe baza de act de identitate şi proces verbal.

Excluderea din tabără

1. După începerea taberei, în cazul în care copilul dv. consumă alcool sau droguri, absentează sau refuză să participe la activităţi fără motive întemeiate, fură, are accese de violenţă sau rasism, nu respectă regulile de conduită etc., directorul de tabără sau organizatorii sunt îndreptăţiţi să solicite ca în cel mai scurt timp să retrageti copilul din tabără, fără posibilitatea de a recupera plata serviciilor. Vă asigurăm ca echipa va face tot posibilul ca toţi copiii să beneficieze de un regim uniform, nediscriminatoriu.

Valoarea pachetelor de servicii

1. Tarifele pachetelor de servicii sunt disponibile Clientului pe siteul www.taberetoby.ro. Contravaloarea serviciilor contractate de Client va fi mentionata in Anexele contractului.

2. Prestatorul are dreptul de a modifica oricand pe parcursul prezentului contract tarifele serviciilor sale, avand obligatia de a le face disponibile Clientului pe siteul www.taberetoby.ro sau prin comunicare directa prin email sau telefon. Modificarile aduse structurii pachetelor de servicii si/sau a tarifelor acestora nu se aplica la pachetele de servicii deja achitate integral de Client pana la momentul modificarii.

3. Clientul se mai poate informa despre Serviciile contractate si/sau tarifele acestora vizitând siteul www.taberetoby.ro sau sunând la Departamentul Relaţii cu Clienţii.

4. Modalitati de plata. Contravaloarea serviciilor poate fi achitată de Client prin ordin de plată, transfer bancar, plată online securizată cu cardul, link securizat de plată online cu cardul sau plată în rate fără dobândă cu cardul de credit.

5. Facilitati de plata. Prestatorul poate oferi clientilor posibilitatea sa achite contravaloarea pachetului de servicii ales in doua sau mai multe transe de plata. Clientul va achita transele de plata, respectand termenele calendaristice specificate in facturile emise de Prestator.

Încetarea contractului / Renuntari sau retrageri din contract / Penalizari / Despagubiri

1. Contractul inceteaza la data si ora la care clientul face check-out de la unitatea de cazare unde se desfasoara tabara.

2. Conform drepturilor consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii (OUG 34/2014), Clientul are dreptul de retragere din contract în termen de 14 (paisprezece) zile de la data cumpararii unui pachet de servicii (demonstrata prin emiterea facturii si efectuarea platii). Acest drept de retragere încetează la momentul în care prestarea serviciilor a început (conform OUG 34/2014). Prin semnarea prezentului contract, Clientul confirma ca a luat la cunostinta prevederile descrise în acest articol din contract, cu privire la dreptul de retragere si la conditiile in care isi pierde dreptul de retragere.

3.După expirarea perioadei în care Clientul are drept legal de retragere din contract...

...3.a. încetarea contractului se poate produce în orice moment la solicitarea Clientului, efectuată printr-o notificare scrisă şi a cărei dovadă poate fi făcută, adresată Prestatorului. Prin semnarea prezentului contract, Clientul întelege si este de acord că renuntarea unilaterală la contract poate provoca daune Prestatorului.

...3.b. În cazul în care Clientul renunţă unilateral la pachetul de servicii care face obiectul prezentului contract, el datorează Prestatorului penalizări, după cum urmează:

- maximum 50% pentru anulări până cu 30 zile înainte de data primei zile de sejur, cu posibilitate de emitere voucher.

- 100% pentru anulări cu mai puțin de 30 de zile înainte de data primei zile de sejur, cu posibilitate de emitere voucher

- 100% pentru neprezentare la program

- 100% din prețul pachetului de servicii, în cazul în care Clientul a achiziționat serviciile în cadrul unui program special notificat cu această condiție de penalizare (ex. Early booking, înscreri timpurii, oferte speciale nerambursabile etc.), indiferent de data la care Clientul solicită renunțarea.

...3.c. În cazul în care Clientul a achitat un avans, iar apoi nu achita ratele aferente sau restul de plată la termenul specificat in Anexele contractului sau in factura fiscala, contractul se consideră reziliat de drept, iar Tabere Toby are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Clientului. Sumele achitate de Client până la data notificării de reziliere (efectuată în scris, pe suport de hârtie sau email) nu se returnează (retinandu-se cu titlu de daune-interese), insa ele pot fi redistribuite prin emiterea unui voucher.

4. Exceptie. In cazul in care restrictiile legale de organizare a evenimentelor impuse de autoritati impiedica organizarea taberelor Tabere Toby pe o perioada mai mare de 6 luni de la semnarea prezentului contract, Clientul va primi din partea Prestatorului un voucher.

5. Redistribuirea sumelor achitate de Client se poate face prin emiterea de catre Tabere Toby a unui voucher. Acest voucher poate fi utilizat astfel incat Clientul sa se poata inscrie la alt eveniment organizat de Tabere Toby in alta perioada sau sa poata accesa alte servicii oferite de Tabere Toby sau de partenerii acestuia. Perioada de valabilitate a voucherului este de 12 (douasprezece) luni.

6. Contractul poate inceta prin denunţarea unilaterală a contractului de către Tabere Toby, în cel mult 10 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care duc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi imposibil de realizat sau contrară interesului Prestatorului. In acest caz, Tabere Toby va returna Clientului in termen de maxim 3 zile toate sumele achitate de acesta pana la acea data.

7. Contractul poate înceta după 90 (nouăzeci) de zile de forţă majoră.

Pentru alte detalii, va rugam sa ne contactati prin telefon, Whatsapp sau email. 

error: Continutul acestui site este protejat de drepturi de autor!
Call Now Button